Vă mulțumim pentru participarea in Academia Play-Doh. Perioada de revendicare a premiilor s-a încheiat în data de 31.12.2018. Revenim în scurt timp cu provocări și premii noi.

Politica de confidentialitate

Politica de protecție a datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR)

 1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI ȘI PERSOANEI ÎMPUTERNICITE DE OPERATOR

OPERATORUL website-ului https://playdoh-academy.ro este Hasbro România, cu sediul în București, Sectorul 5, Bvd George Coşbuc nr. 42-44, biroul nr. 12, demisol. Conform GDPR, OPERATORUL stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ DE OPERATOR

Împuternicitul Operatorului pentru a prelucrea datelor personale colectate în cadrul acestui website (https://playdoh-academy.ro) în conformitate cu scopurile stabilite de OPERATOR și pe baza consimțământului de procesare oferite de utilizatori este S.C. MINIO STUDIO SRL, București, Str. Alizeului nr. 3, sector 6.

 1. ÎNREGISTRAREA DATELOR PERSONALE PE WEBSITE

Nu vă solicitam să vă înregistrati sau sa ne transmiteți date personale pentru a vizita Site-ul sau a accesa majoritatea conținutului său.

Insă, înscrierea în campaniile promoționale și accesarea activităților puse la dispoziție pe website-ul nostru sunt condiționate de crearea unui cont de utilizator. Crearea contului de utilizator presupune înregistrarea datelor personale.

Datele personale înregistrate de utilizatori vor fi utilizate strict pentru scopurile pentru care utilizatorul și-a oferit consimțământul. Consimțământul este oferit electronic, prin bifarea fiecărui scop pentru care utilizatorul își dă acordul în vederea procesării datelor cu caracter personal. Fiecare consimțământ este înregistrat electronic prin intermediul unui log, care include în scopul identificării: data, ora și IP-ul device-ului de pe care s-a oferit consimțământul.

Utilizatorul are dreptul de a își retrage consimțământul în orice moment și a cere stoparea procesării datelor cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri pentru care anterior a oferit consimțământul.

III. SCOPURILE PROCESĂRII

Scopurile procesării datelor cu caracter personal pe website-ul nostru sunt:

 1. Participarea la campania promoțională organizată de operator. În acest sens, operatorul și persoana împuternicită de operator cer consimțământul utilizatorului de a procesa datele personale în vederea validării eventualelor câștiguri (premii) rezultate în urma participării la campanie. Datele personale procesate în acest scop vor fi păstrate până la validarea tuturor câștigurilor din campania promoțională. Operatorul va șterge datele personale in termen de 30 de zile de la validarea tuturor câștigătorilor, fără o notificare suplimentară față de utilizatori. Utilizatorul are posibilitatea de a cere oricând stoparea procesarii pentru acest scop, însă, în acest caz, utilizatorul nu va mai putea avea o înregistrare validă în campania promoțională.
 2. Profilarea utilizatorilor – în cadrul acestei campanii, OPERATORUL/ÎMPUTERNICITUL poate procesa datele cu caracter personal pentru statistici anonimizate, în scopul cunoașterii cunosumatorilor și realizarea de campanii promoționale viitoare adaptate profilurilor identificate. În acest scop, datele personale sunt anonimizate, ele nemaiputând fi identificabile. Pe baza consimțământului utilizatorului, operatorul poate păstra statisticile anonimizate pe o perioadă nedeterminată de timp, fară ca acestea să fie în vreun fel conectate la datele personale identificabile ale utilizatorului.
 3. Comunicări comerciale pe termen lung – în cadrul acestei campanii, operatorul poate procesa datele cu caracter personal pentru a trimite comunicări ulterior, pe e-mail sau telefon, referitoare (dar nu limitate la) campanii, promoții, evenimente, noutăți, lansări de produse. În vederea procesării datelor persoanale în acest scop, operatorul va obține consimțământul utilizatorului. Participarea la campania promoțională nu este condiționată de oferirea consimțământului pentru comunicări comerciale pe termen lung. Pentru acest scop, operatorul va procesa datele pentru o perioada de 3 (trei) ani. Utilizatorul are posibilitatea de a-și retrage oricând consimțământul pentru această procesare.
 1. DATE PERSONALE COLECTATE LA ÎNREGISTRAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR

Prin intermediul website-ului, colectăm date personale cu funcție de identificare precum:

Datele personale obligatorii pentru crearea unui cont sunt: nume, prenume, e-mail, telefon. Aceste date personale pot fi procesate pentru scopul participării la campanie și scopul comunicărilor comerciale pe termen lung, în funcție de consimțământul oferit de utilizator.

Datele opționale la crearea unui cont sunt: numărul copiilor, sexul copiilor și anul nașterii copiilor. Aceste date personale pot fi procesate pentru scopul profilării, pe baza consimțământului utilizatorului. Aceste date personale conduc la cunoașterea consumatorilor pentru a îmbunătății calitatea serviciilor și a ofertelor promoționale organizate în viitor.

Imaginile (ce pot conține imagini faciale ce pot conduce la identificarea utilizatorului) încarcate de utilizatori nu sunt făcute publice, ele sunt vizibile doar în contul de utilizator pentru personalizarea contului (exemplu: poza de profil).

 1. DREPTURILE UTILIZATORILOR REFERITORE LA PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înregistrarea unui cont, Utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor, respectiv:

- dreptul de informare potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Operator/Împuternicit și drepul de acces la date;

- dreptul la rectificare;

- dreptul de a solicita ștergerea datelor;

- dreptul la restricționarea prelucrării;

- dreptul la portabilitatea datelor

- dreptul de opoziție prin care persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Aceste drepturi pot fi exercitate după cum urmează:
A) Online, prin intermediul platformei securizate puse la dispoziție de Operator. 
După înscrierea cu succes în campanie, fiecare participant va primi pe e-mail un link securizat care va trebui accesat în vederea confirmării autenticității adresei de e-mail. După validarea adresei de e-mail, fiecare participant va primi un e-mail ce conține date unice de autentificare cu care poate verifica in orice moment urmatoarele informații:

 1. Date personale procesate de Operator;
 2. Scopurile procesării;
 3. Perioada procesării;
 4. Data la care datele personale vor fi șterse automat, pentru fiecare scop al procesării

În această platformă, participantii au posibilitatea de a actualiza datele cu caracter personal care nu mai sunt de actualitate. Acestea se vor actualiza automat în baza de date și vor afecta toate înregistrările în campanie.
În cazul în care participanții doresc stoparea procesării datelor cu caracter personal înainte de data pentru care au furnizat acordul anterior, prin această platformă se poate trimite o cerere de stopare a procesării și ștergerii definitive a datelor. Aceste cereri vor fi soluționate în termenul legal de 30 de zile. Operatorul va trimite o notificare pe e-mail participantului în momentul în care cererea a fost soluționată.


 1. B) La cererea participanților, adresată în scris pe adresa S.C. MINIO STUDIO S.R.L., București, Str. Alizeului nr. 3, sector 6. Cererile vor fi soluționate de către Împuternicit, căruia îi revine această obligație potrivit legii, având responsabilitatea de a colecta cererile privind exercitarea drepturilor garantate de Legea privind protecția datelor personale venite din partea participanților pentru a le aduce la cunoștința operatorului. Împuternicitul are de asemenea responsabilitatea de a trimite răspunsurile formulate de operator către participanții care au formulat astfel de cereri.


 2. SECURITATEA DATELOR

In conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor, persoana împuternicită de operator utilizează mijloace tehnice și administrative pentru a oferi securitatea datelor cu caracter personal și protejarea împotriva accesului neautorizat, dezvăluirii, alterării sau distrugerii acestora.

Toate datele personale colectate prin intermediul acestui website sunt stocate electronic într-o platformă online securizată cu acces restricționat către persoanele autorizate în procesarea datelor cu caracter personal. Accesul și acțiunile de procesare sunt monitorizate electronic pentru identificarea și prevenirea oricăror acțiuni sau încercări de procesare neautorizate.

Pentru securitatea datelor se folosesc metode precum encriptate, anonimizare, pseudonimizare a datelor pentru diminuarea riscurilor unei breșe de securitate.

Cu toate acestea, nu putem garanta securitatea informațiilor. În măsura permisă de lege, ne declinăm întreaga responsabilitate pentru orice prejudicii pe care le-ați putea suferi ca urmare a pierderii, accesului neautorizat, folosirii necorespunzatoare sau alterării oricăror date pe care le-ați transmis prin intermediul Site-ului.

VII. TRANSFERUL DATELOR

Nu vom vinde sau face publice datele dvs. personale. Nu vom transmite aceste date catre terțe părți pentru utilizarea de către acestea în propriile scopuri de marketing fără consimțământul dvs. Este posibil să transmitem datele dvs. către alte companii din grupul Hasbro Romania. De asemenea, este posibil să transmitem informații către furnizorii noștri de servicii pentru realizarea promoțiilor noastre sau onorarea comenzilor sau asigurarea serviciului de clienți.

Acești furnizori pot avea acces la datele furnizate de vizitatorii Site-ului nostru dacă este strict necesar pentru prestarea serviciilor contractate de noi, insă nu sunt autorizați să folosească sau să transmită informațiile în alt context decât prestarea serviciilor pentru noi sau din considerente legale.

Fă-ți cont, înregistrează bonurile
și alege-ți jucăriile preferate.

FĂ-ȚI CONT