Vă mulțumim pentru participarea in Academia Play-Doh. Perioada de revendicare a premiilor s-a încheiat în data de 31.12.2018. Revenim în scurt timp cu provocări și premii noi.

Termeni si conditii de utilizare

TERMENI DE UTILIZARE

Bine aţi venit pe site-ul www.playdoh-academy.ro („Site-ul). Acest Site vă este oferit de este Hasbro România SRL, cu sediul în București, Sectorul 5, Bvd George Coşbuc nr. 42-44, biroul nr. 12, demisol, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr J40/10973/2009, cod fiscal/cod unic de înregistrare 26214121.

Aplicabilitate

Prezenții termeni și condiții de utilizare („Termenii de utilizare”) se aplică tuturor vizitelor şi utilizărilor acestui Site, precum şi tuturor informaţiilor, recomandărilor şi/sau serviciilor care vă sunt furnizate pe sau prin intermediul acestui Site („Informaţiile”). Prin utilizarea acestui Site vă exprimați acordul cu termenii de utilizare. Aceşti Termeni de utilizare pot fi modificați sau schimbați în orice moment de HASBRO ROMÂNIA SRL. Termenii de utilizare schimbați sau modificați intră în vigoare în momentul publicării pe acest Site.

Informaţii şi răspundere

Informaţiile sunt furnizate exclusiv în scop de informare generală. HASBRO ROMÂNIA SRL nu va fi răspunzător pentru nicio daună care rezultă din utilizarea (sau imposibilitatea de a utiliza) siteului, inclusiv daunele cauzate de viruși sau inexactităţi sau caracterul incomplet al Informațiilor, cu excepţia cazului în care aceste daune sunt rezultatul oricărei abateri intenționate sau al neglijenţei grave a HASBRO ROMÂNIA SRL sau a angajaților săi cu funcții de răspundere. În plus, HASBRO ROMÂNIA SRL nu va răspunde pentru daune care rezultă din utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, inclusiv – dar fără limitare – daune care decurg din defecţiunea sau întarzierea în livrarea comunicaţiilor electronice, interceptarea sau manipularea comunicaţiilor electronice de către terţi sau de programe de calculator utilizate pentru comunicaţii electronice şi transmiterea de viruși.

Politica de Confidenţialitate

Datele cu caracter personal furnizate sau colectate prin intermediul sau în legătură cu acest Site vor fi utilizate numai în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. Termenii de utilizare se vor supune Politicii de confidenţialitate postate pe acest Site.

Linkuri către alte pagini

Acest site poate poate oferi linkuri către pagini de Internet externe. HASBRO ROMÂNIA SRL nu va răspunde pentru utilizarea sau conţinutul paginilor de Internet care fac trimitere la această pagină sau către care face trimitere această pagină. Politica de confidenţialitate nu se aplică în cazul niciunei prelucrări a datelor dumneavoastră personale pe sau prin intermediul altor pagini de Internet externe.

Proprietate intelectuală

Dacă nu se indică altfel, toate drepturile asupra acestui Site şi asupra Informaţiilor, inclusiv drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală, sunt proprietatea HASBRO ROMÂNIA SRL. Utilizatorii au dreptul de a citi Site-ul şi Informaţiile şi de a face copii pentru uz personal, de exemplu prin imprimare sau stocare. Toate celelalte utilizări ale Ssite-ului sau ale Informațiilor, de exemplu stocarea sau reproducerea (unei părți a) Site-ului în orice site extern sau crearea de link-uri, link-uri hypertext sau link-uri profunde între Site-ul şi orice alt site sau orice altă utilizare necesită consimțământul, în prealabil și scris, HASBRO ROMÂNIA SRL. Toate mărcile comerciale care figurează pe acest Site sunt mărci înregistrate ale HASBRO sau ale oricărora dintre afiliații și/sau filialele acestora.

Transmiterea de materiale

În cazul în care postați idei şi/sau materiale, indiferent sub ce formă (texte, imagini, sunete, software, informaţii sau altele) („Materialele”) pe acest Site sau le trimiteți către HASBRO ROMÂNIA SRL prin e-mail sau altfel, HASBRO ROMÂNIA SRL va avea dreptul de a utiliza, copia și/sau exploata comercial respectivele Materiale în cea mai mare măsură și gratuit şi HASBRO ROMÂNIA SRL nu va fi angajat prin nicio obligație de confidențialitate cu privire la aceste Materiale. Prin prezenta despăgubiți și exonerați HASBRO ROMÂNIA SRL de orice acţiune, pretenție şi obligație suferită sau suportată de HASBRO ROMÂNIA SRL ca urmare a utilizării și/sau exploatării de Materiale care încalcă drepturile (de proprietate intelectuală) ale oricarui terț sau care sunt în alt mod ilegale față de un terţ.

 Lege aplicabilă și jurisdicție

Aceşti Termeni de utilizare sunt reglementați exclusiv de legislația României. Toate litigiile apărute în legătură cu prezenții Termeni de utilizare, inclusiv litigiile privind existenţa şi validitatea acestora, vor fi înaintate instanţelor competente din România , cu excepția prevederilor legale obligatorii contrare.

Cea mai recentă versiune: 15 august2018

Fă-ți cont, înregistrează bonurile
și alege-ți jucăriile preferate.

FĂ-ȚI CONT